وب سایت سید کاوه احمدی ابهری | درس‌ها درس‌ها - وب سایت سید کاوه احمدی ابهری
کاوه احمدی
دانشمند داده، تحلیلگر سیستم‌های کسب و کار

کاوه احمدی

دانشمند داده، تحلیلگر سیستم‌های کسب و کار، مدرس دانشگاه و مشاور هوش تجاری

درس‌ها

درس‌های دانشگاهی

دوره‌های تخصصی

The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not “Eureka!” (I found it!) but “That’s funny…”

Isaac Asimov

منو
وب سایت سید کاوه احمدی ابهری